Tünel Havalandırma Sistemleri

Tünel Havalandırma Sistemleri

Tünel Havalandırma Sistemleri

Tünellerde havalandırma günlük ve yangın durumu için kullanılmaktadır. Günlük havalandırmada araçların egzozları sebebiyle oluşan CO ( Karbon monoksit ), NOx (Nitrojen Oksitler) ve PM ( is parçacıkları) gazların tünel içerisinden atılması ve seyreltilmesi amaçlanırken, yangın durumunda oluşacak dumanın geri katmanlaşmasını önleyerek trafik akış yönünde dumanın tünel çıkış portalından dışarı atılmasıdır. Belirtilen amaçları sağlamak için yangın yükü, tünel eğimi, trafik yoğunluğu, izin verilen gaz değerleri gibi birçok parametreyi göz önünde bulundurarak standartlara uygun hesaplamalar yapılıyor.